Wijziging tuchtproces KNZB

Per heden is het tuchtproces van de KNZB gewijzigd. Onderstaand het bericht dat de vereniging van de KNZB ontvangen heeft.

“Nadat een tuchtzaak tegen een lid van uw vereniging is aangemaakt, op basis van het scheidsrechtersrapport, wordt deze vrijwel direct naar de vereniging gestuurd.

Afhankelijk van het tijdstip van indienen door de official kan dit dus ook reeds op zaterdagavond of zondag zijn. Het tijdstip waarop een eventueel verweer binnen dient te zijn is niet gewijzigd, waardoor er meer tijd kan ontstaan om tot een afweging van verweer te komen.

In de kennisgevingsbrief wordt vanaf heden voor een aantal wangedragingen direct een voorgenomen straf aangekondigd. Dit is de straf die zal worden uitgesproken indien er géén verweer wordt gevoerd. Deze straf is lager dan de straf die de tuchtcommissie zal hanteren als uitgangspunt bij de weging van de feiten. […].

Bij zwaardere wangedragingen (zie straftabel welke dit betreffen) is er geen sprake van een voorgenomen straf en blijft het proces zoals het nu is. […]. Nog altijd is het mogelijk, wanneer een beklaagde niet kan instemmen met de aanklacht en/of de voorgenomen straf op reguliere wijze, de zaak inhoudelijk te laten behandelen door de tuchtcommissie. Het betreft dan ook een extra stap in het proces en geen beperking van de tuchtgang.”

 

De link naar de straftabel is hiernaast te vinden.

Mochten er vragen zijn over bovenstaand bericht dan kan er contact opgenomen worden met Ingrid Damen (senioren coordinator / tuchtzaken)