Wedstrijden

Wedstrijden worden doorgaans op de zaterdag middag/avond gespeeld. Een enkele wedstrijd vindt plaats op zondag. Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in Merwestein.
De jeugdwedstrijden worden zo veel mogelijk in de middag gespeeld, seniorenwedstrijden worden ook in de avond gespeeld.

Praktische informatie

Door rechts op de linkjes te klikken krijg je meer informatie over de wedstrijden en de invallersregeling. Daarnaast staat er een link naar de ongevallen/letsel pagina van de KNZB.

Wedstrijdinformatie

Hieronder is aangegeven wat per team de speelduur van wedstrijden is, met welke bal er gespeeld wordt enzovoort.

 • Team
  .
 • O11A*
 • O11B*
 • O13
 • O15
 • JO17
 • Da1
 • Da2
 • Da3
 • Da4
 • Da5
 • H1
 • H2
 • H3
 • H4
 • Speelduur
  (min. netto)
 • 4×4
 • 4×4
 • 4×5
 • 4×5
 • 4×5
 • 4×5
 • 4×5
 • 4×5
 • 4×5
 • 4×5
 • 4×6
 • 4×5
 • 4×5
 • 4×5
 • Bal
  .
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 30 sec.
  .
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Time out
  .
 • X
 • X
 • Jury
  .
 • 2W
 • 2W
 • 2W
 • 3W
 • 3W
 • 3W
 • 3W
 • 3W
 • 3W
 • 3W
 • 3W
 • 3W
 • 3W
 • 3W

*20 meter lang veld en kleine drijfdoeltjes.

Invalregeling

Tijdens het seizoen 2019-2020 is de volgende invalregeling van kracht:

Bij de Senioren en A-B-C Junioren geldt dat zij 5x mogen invallen bij een hoger team, bij de 6de keer speelt diegene zich vast in het hogere team en mag NIET meer in het team waar hij/zij ingeschreven staat spelen.* Jeugdspelers mogen per weekend maximaal 2 wedstrijden spelen.

UITZONDERING: Spelers van O11 B mogen maximaal 5x meespelen bij O11 A, bij de 6de keer mag hij/zij NIET meer meespelen bij O11 B.*NOOT 1: Jeugdspelers mogen ALTIJD in het team blijven spelen waarin zij ingeschreven staan, ongeacht hoe vaak ze bij een hoger team hebben ingevallen.

*NOOT 2: Het vastspelen is op basis van het TOTAAL aantal keer invallen in hogere teams.

*NOOT 3: Mocht een speler zich meer dan 1 team hoger vastspelen, dan mag diegene niet meer spelen in teams lager dan het team waarin hij/zij zich vast gespeeld heeft.

*NOOT 4: D-E-F jeugd mag één max leeftijdscategorie hoger spelen dan ze OP GROND VAN HUN LEEFTIJD zijn.

Ongevallen/letsel

Hoewel het nooit de bedoeling is, kan het gebeuren dat er letsel opgelopen wordt tijdens een training of wedstrijd. Mocht dit tijdens een wedstrijd gebeuren, laat dit dan te allen tijde noteren op het wedstrijdformulier. (actie “L” en dan speler en tijd invoeren, daarnaast ook in de opmerkingen achteraf noteren wat er gebeurd is). Nadat letsel op het formulier is genoteerd mag de desbetreffende speler die wedstrijd niet meer verder spelen.

Boven aan deze pagina staat een link naar de ongevallen/letsel pagina van de KNZB. Door op deze link te klikken krijg je meer informatie over de ongevallenverzekering van de KNZB en ook de mogelijkheid om een formulier in te vullen. De KNZB vergoedt enkel de kosten van geneeskundige behandelingen als gevolg van het ongeval, mits deze niet door de eigen verzekeringsmaatschappij worden vergoed (fysiotherapeutische behandelingen worden alleen vergoed mits ze op voorschrift van een arts hebben plaatsgevonden). Voor meer informatie zie de link bovenaan de pagina.

Jurytafel/W-functionaris
 • Elke W-functionaris moet minimaal 2x per seizoen, in 2 verschillende speelweekeinden, jury zitten.
 • De personen voor de jurytafel dienen 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Bij de eerste wedstrijd dient er geholpen te worden bij de opbouw van het bad.
 • De jurybezetting is de verantwoordelijkheid van het hele team. De aanvoerder/coach verdeelt de jurydiensten over het team, rekening houdend met vrijwilligerstaken die spelers op zich hebben genomen.
 • ‘Vergeet’ een team voor jury te zorgen dan zullen daar maatregelen tegen genomen worden: de jurytafel voor hun eigen wedstrijden kan worden teruggetrokken of er kunnen boetes uitgedeeld worden.
 • Het laatst thuisspelende team geeft de tas met de tablets na de wedstrijden af bij Ingrid Damen.