contributie Waterpolo 2020

beste waterpolo-er bij Aquarijn,

In de najaarsledenvergadering zijn de begroting en de contributiebedragen 2020 vastgesteld. Zij gelden per maand (10x) en bij een jaarfactuur zie je dus het vermelde bedrag x 10. Bij automatische incasso wordt er maandelijks (muv juli en augustus) geïncasseerd.

Als er vragen zijn over de contributiebedragen. Neem dan contact op met Rob Bloem, voorzitter wp ([email protected])

Contributie
  • mini: 31,00
  • pupillen en jeugd: 33,50
  • senioren niet selectie: 35,00
  • dames 4 onder de 25 jaar: 29,50
  • herenselectie: 37,50
  • damesselectie: 41,50
  • ovv als niet kan trainen of spelen: 19,00