Wie

Wat

Rob Bloem

Voorzitter, aanspreekpunt voor algemene zaken, leidt de WPC-vergaderingen, vertegenwoordiging waterpolo bij het bestuur van Aquarijn, financiën, PR & Communicatie

Tel:                  030-6066528

e-mail:             rwbloem@hetnet.nl

Denise van Buul

Notulist, vastlegging vergaderingen

Tel:                  030-6060024

e-mail:             r.van.buul@hccnet.nl

Ellen Post

Secretariaat, Senioren Coördinator, contactpersoon richting Bond en District

Tel:                 030-6871135 / 06-28892904

e-mail:             e.s.post@hotmail.com

Ingrid Damen

Senioren Coördinator, beheer tablets en kledingcommissie

Tel:                 030-6303883 / 06-23175527

e-mail:             ingrid_damen@planet.nl

Wilma Bloem

Jeugd Coördinator.

Tel:                  030-6066528

e-mail:             rwbloem@hetnet.nl

vacature

Scheidsrechterszaken, tuchtzaken en juryzaken

Geen lid WPC

 

Wim Tigelaar

Coördinator Technische Commissie

Tel:                  030-6040193

e-mail:             wimtigelaar@planet.nl

Technische Commissie

Sharon Damen

Femke de Groot

Jeroen Kruithoed

Linda Tigelaar

Jeroen de Groot

Martin van den Burg

Opdracht: zorgen voor een beter doorlopende lijn in de kennis en vaardigheden van de spelers. De TC leden fungeren als coach van de trainers om dit voor elkaar te krijgen. Zij ondersteunen hen bij trainingen, maar nemen deze niet over. In samenspraak met de trainer wordt er gekeken wat er nodig is om hem/haar en het team beter te laten presteren.

Dit alles met als doel om er voor te zorgen dat elke speler beschikt over een basiskennis van technieken en tactieken en om deze op zijn eigen (individuele) niveau uit te kunnen voeren.

Lenie de Meijer

Ledenadministratie, startkaarten

Adres:              Preludelaantje 11, 3438 TT Nieuwegein

Tel:                  030-6034290

Femke de Groot

Inschrijving toernooien

Wim Tigelaar / Wilbert van Kippersluis

Materiaal en sleutelbeheerder

e-mail:            waterpolo@aquarijn.nl

Karen Nobel

Vulling koelkast voor tijdens wedstrijden

Rens Wisselo

Beheer website – www.aquarijn.eu – onderdeel waterpolo

Anna Goethals

Cap beheer