Waterbasketbal

In de KNZB-folder over waterbasketbal kunt u lezen in welke regio’s al verenigingen zijn die waterbasketbal aanbieden aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Aquarijn is als vereniging in 2019 gestart met de voorbereidingen om te komen tot de oprichting van een afdeling waterbasketbal in Nieuwegein. Haar aandachtsgebied is de regio Midwest. Op 11 december 2019 mocht Aquarijn een eerste clinic waterbasketbal aanbieden aan een vijftal revalidanten in het zwembad van de zorginstelling Merem in Hilversum. Dit leverde al direct enkele geïnteresseerden op. In 2020 zullen meer demonstraties worden verzorgd. Belangstellenden kunnen zich na afloop van de demonstraties bij onze vereniging aanmelden om deel te gaan nemen aan geplande tweewekelijkse recreatieve oefeningen van een uur (op zondagmiddag).

Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden bij het secretariaat van onze vereniging: [email protected]
Wij hopen u in 2020 te mogen ontmoeten!