Vertrouwenscontactpersonen
Waarom is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) nodig binnen Aquarijn?

Aquarijn vindt het van groot belang dat haar leden veilig en vertrouwd hun sport kunnen uitoefenen. Om die reden hebben alle trainers en vrijwilligers die binnen onze zwemverenigingen actief zijn een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Het is ook belangrijk dat de leden van Aquarijn rekening houden met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt. Sporters die geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag moeten zich vrij voelen om het uit te kunnen spreken. Het liefst tegen diegene die het doet. Maar als dat niet helpt of de sporter dit niet aandurft, dan kan hij of zij het beter aan iemand anders vertellen. Thuis, op de club of aan de VCP.

Wat doet de VCP?

De vertrouwenscontactpersoon van Aquarijn biedt in eerste instantie een luisterend oor bij zaken waar je niet makkelijk over praat. Het gaat hierbij voornamelijk om (seksuele) intimidatie, pestgedrag en/of geweld, maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom je graag met iemand spreekt die onafhankelijk en neutraal is en die buiten de situatie staat. De vertrouwenscontactpersoon luistert en kent de mogelijkheden om hulp te krijgen of een officiële melding te doen.

Zit je zelf in een situatie waarbij je een vertrouwenscontactpersoon kunt gebruiken? Word je geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag? Maak je je zorgen om iets of iemand in de vereniging en wil je dit met iemand bespreken? Aquarijn heeft 2 vertrouwenscontactpersonen: Elleke en François. Ze zijn in eerste instantie bereikbaar per email.

Je kunt ook een persoonlijke afspraak maken. Privacy is hierbij uitermate belangrijk en moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Aquarijn staat dan ook volledig buiten de contacten die met de VCP gelegd worden.

Is een vertrouwenscontactpersoon hetzelfde als een vertrouwenspersoon?

Nee, een vertrouwenscontactpersoon is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenscontactpersoon is een vrijwilliger van de vereniging en een eerste aanspreekpunt. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om gericht te handelen bij situaties zoals hierboven gemeld. Vertrouwenspersonen in de sportwereld zijn aangesloten bij NOC*NSF. Meer informatie is te vinden op de website van het NOC*NSF. Indien je buiten de vereniging om een melding wilt doen, neem dan contact op met Veilig Sport. https://centrumveiligesport.nl/contact