Schoonspringen is een wedstrijdsport. Spannend! Vijf juryleden geven punten. De hoogste en de laagste score vallen af. De drie punten bij elkaar opgeteld vermenigvuldig je met de moeilijkheidsgraad van een sprong. Zo kom je tot een score per sprong. Op www.zeskampschoonspringen.nl vind je de sprongcodes en moeilijkheidsgraden per sprong. Afhankelijk van de leeftijdscategorie en het soort wedstrijd moet je een aantal sprongen maken. Meestal minimaal 4. En dan ook nog in verschillende richtingen.

De trainsters beoordelen welke wedstrijd leuk voor je is. Je krijgt dan per mail een uitnodiging om mee te doen. Voor een actueel overzicht van de wedstrijdkalender kijk op de site van de knzb: knzb wedstrijdkalender

Voor de breedtesportwedstrijden zijn er 5 wedstrijden. Wat is de breedtesportcompetitie?
Er doen 9 verenigingen aan mee. De breedtesportcompetitie bestaat uit 5 wedstrijden. Leuk is dat er wordt gesprongen in circuitvorm. Er wordt gesprongen van de kant, 1 meter, 3 meter en er worden oefeningen op de mat gedaan. Het zijn verplichte sprongen en oefeningen. De eerste drie wedstrijden zijn de sprongen hetzelfde. En de laatste twee wedstrijd hebben ook hetzelfde springprogramma. Op de site van de KNZB staat het programma: Sprongen breedtesport

Kijk op onze facebookpagina Aquarijn Schoonspringen voor de wedstrijdverslagen!

IMG_7471