Ongevallen en verzekeringen

Alle leden, bestuursleden, commissieleden en andere aangesloten personen bij Aquarijn zijn verzekerd via de KNZB. Daarnaast geldt deze verzekering ook voor alle niet-leden die meedoen aan bijvoorbeeld proeflessen en toernooien.

De verzekering van de KNZB geldt voor ongevallen waarbij, in een ogenblik, lichamelijk letsel wordt toegebracht, mits de aard en plaats van het letsel vast te stellen zijn door de geneeskunde.

Op de site van de KNZB kan meer informatie gevonden worden over de verzekeringspolis. Hier is ook het ongevallenmeldingsformulier te vinden. De link naar deze pagina is te vinden onder het kopje “links” op deze pagina.

Naast de verzekering van de KNZB is er ook een verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering loopt via het VrijwilligersHuis Nieuwegein. In deze verzekering zijn onder andere een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering opgenomen. Via bovenstaande link kan er meer informatie en een schadeformulier gevonden worden.

Letsel bij waterpolo wedstrijden

Mocht er tijdens een waterpolowedstrijd een ongeval plaatsvinden waarbij letsel ontstaat, noteer deze dan op het digitaal wedstrijdformulier. Dit kan gedaan worden door de actie “L” aan te klikken en vervolgens de spelers en tijd in te vullen. Na de wedstrijd dient ook bij de opmerkingen gezet te worden wat er gebeurd is en wat de letsel is. Nadat er Letsel genoteerd is mag de desbetreffende speler niet meer meedoen aan de wedstrijd.