Contributie januari 2021

Leden en ouders/verzorgers van leden Aquarijn,

Dinsdag 12 januari 2021 is vanuit de overheid de lockdown verlengd tot en met 9 februari 2021. Voor alle commissies, Opleidingen, Schoonspringen, Synchroonzwemmen en Waterpolo, betekent dit dat er langer dan verwacht geen zwemles gevolgd kan worden en er niet getraind kan worden.

Aangezien we half november 2020, twee weken, en nu al vanaf half december 2020 stilliggen is het Dagelijks Bestuur derhalve van mening dat de contributie voor januari 2021 niet zal worden geïnd. Begin februari moet het Dagelijks Bestuur kijken hoe verder te handelen.

Voor meer info:

Mede namens Kees van Rooijen, penningmeester,
Met vriendelijke groet,
Theo Heemstra
(secretaris)

PS: Het Bestuur is nog steeds op zoek naar een voorzitter voor de vereniging Aquarijn. Meer informatie is hier te vinden.