Algemene Najaar Ledenvergadering

Op woensdag 24 november vindt de Algemene Najaar Ledenvergadering van 2021 plaats. Dit gebeurt in een vergaderzaal van Sportcomplex Merwestein

Tijdens deze vergadering worden onder andere een wijziging in het Huishoudelijk Reglement, het tekstuele jaarverslag van 2020 en de Financieel jaarverslagen van 2018, 2019 en 2020 besproken. Daarnaast wordt de begroting van 2022 besproken en wordt de contributie van 2022 vastgesteld.

Wilt u het tekstueel jaarverslag 2020, het financieel jaarverslag 2020 en de Begroting 2022 van te voren inzien dan kunt u één week voor de Algemene Najaar Ledenvergadering per mail contact opnemen met de secretaris van de vereniging, via: [email protected]

De agenda van de vergadering kan hiernaast/hieronder gedownload worden. Aanvullingen op de agenda kunnen per mail doorgegeven worden aan de secretaris of bij aanvang van de vergadering.