Algemene Najaar ledenvergadering 2020

NB: 28 oktober 2020;
Het is niet de vraag of de Algemene Najaar Ledenvergadering doorgaat. Wel is de vraag in welke vorm. Gaan we ‘live’ vergaderen in een vergaderzaal van Merwestein of doen we dit ‘online’ via Zoom of iets dergelijks.

Om enigszins voorbereid te zijn op de tweede optie, wil ik je vragen, mocht je van plan zijn de ALV bij te wonen, jouw mailadres aan mij door te geven. Ik kan jou dan bijtijds de vergaderstukken mailen en een link sturen zodat je kunt inloggen bij de ALV.
Mailen kan naar [email protected]

Woensdag 25 november is er de Algemene Ledenvergadering van Aquarijn. Deze vergadering zal gehouden worden in een vergaderzaal van Merwestein en zal om 20:30 uur beginnen.
Aangezien de Algemene Voorjaar Ledenvergadering niet door kon gaan zullen enkele agendapunten van die vergadering op 25 november besproken worden. Denk daarbij aan de jaarverslagen 2019 van de commissie en de Jaarrekening 2019.
Overige agendapunten zullen zijn:
– Vervanging voorzitter Aquarijn; tevens afscheid Rens Wisselo
– Begroting 2021
– Vaststelling contributie 2021

Graag tot woensdag 25 november.

Wilt u de Jaarverslagen 2019, de Jaarrekening 2019 en de Begroting 2021 van te voren inzien dan kunt U één week voor de Algemene Najaar Ledenvergadering contact opnemen met de secretaris, Theo Heemstra, per mail: [email protected]