Algemene Najaar Ledenvergadering

Woensdag 20 november is er weer een Najaar Ledenvergadering van Aquarijn. De vergadering begint om 20:30 uur in een vergaderzaal van Merwestein. Belangrijke agendapunten zijn: het beleidsplan, de begroting voor 2020 en de contributie over 2020. Daarnaast waren er nog enkele actiepunten van de vorige Ledenvergadering op 24 april 2019, te weten: Vaststellen van de Jaarrekening 2018 en het verslag van de kascommissie over de jaarcijfers van 2018. Daarnaast moet er nog decharge worden verleend aan het Dagelijks Bestuur voor het gevoerde beleid in 2018. Hieronder kan de volledige agenda gedownload worden.