50 jaar Aquarijn!

Onze zwemvereniging bestond 1 januari 2021 50 jaar. Dat is een mooie mijlpaal en zeker iets om bij stil te staan. De plannen voor een feest waren vorig jaar al gesmeed. Maar helaas heeft de coronapandemie het een en ander doorkruist. Voor een feest dient lang van tevoren afspraken te worden gemaakt, zoals accommodatie, huur spelmogelijkheden, muziek e.d. Het financiële risico was te groot dat een dergelijk feest niet door zou kunnen gaan. Daarom is besloten om niet een feest te organiseren maar ieder lid en iedere vrijwilliger een cadeau aan te bieden, dat herinnert aan het 50-jarig bestaan.

Daarnaast wordt aan iedere afdeling een bedrag aangeboden om zelf invulling te geven aan het 50-jarig bestaan. Dat kan bijvoorbeeld een gezellig moment met elkaar zijn middels een barbecue o.i.d., (deels) financieren van een kamp met de leden, aanschaf materiaal voor de trainingen en/of wedstrijden enzovoort.

Wij hopen dat hiermede het 50-jarig bestaan toch op een goede manier is “gevierd”.