Veelgestelde vragen

Klik hieronder op een vraag om het antwoord te zien. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een email naar [email protected]

Hoe lang bestaat Aquarijn?

Aquarijn is opgericht in 1971, dit betekent dat Aquarijn al ruim 50 jaar oud bestaat!

Hoe kan ik de contributie betalen?

Er zijn meerdere manieren om de contributie te voldoen:

  • Jaarlijks: in dit geval krijg je eens per jaar een rekening opgestuurd. je dient dan zelf de contributie over te maken. In dit geval geldt een toeslag van € 5,00.
  • Automatische incasso: je betaalt de contributie in 10 gelijke termijnen (de maanden januari t/m juni en september t/m december) door middel van het invullen van een machtigingsformulier. Deze stuur je op naar de ledenadministratie en het wordt geregeld.
  • Maandelijks: je dient er zelf voor te zorgen dat de contributie in 12 termijnen betaald wordt aan de zwemvereniging.

Als vereniging geven we de voorkeur aan de automatische incasso.
Het voordeel voor u is dat de contributie in 10 gelijke termijnen wordt afgeschreven van je bankrekening, voor Aquarijn is het voordeel dat er minder administratieve handelingen gedaan hoeven te worden.

Ik wil naast opleidingen ook een wedstrijdtak gaan doen, hoe werkt dat?

In dit geval maak je gebruik van het mutatieformulier. Je vult de gevraagde gegevens in en stuurt het op naar de ledenadministratie. Zij berekent de nieuwe contributie en zal indien nodig het verschil aan u doorberekenen. Dubbelzwemmers betalen het totale bedrag aan contributies die voor hun takken van sport gelden. Daarop wordt een korting “dubbelzwemmen” gegeven van € 150,00.

Hoe zit het met de verzekeringen binnen Aqaurijn?

Alle leden van Aquarijn zijn verzekerd via de KNZB. Dit houdt in dat men verzekerd is op weg naar wedstrijden of trainingen, tijdens de wedstrijden of trainingen én op de weg terug. De vrijwilligers van Aquarijn zijn verzekerd via het VrijwilligersHuis Nieuwegein. Voor meer info zie de pagina Ongevallen en verzekeringen.

Ik heb een paar uurtjes per week ‘over’, kan ik Aquarijn van dienst zijn?

Aquarijn draait volledig op vrijwilligers: wij kunnen altijd mensen gebruiken die mee willen helpen. Neem in eerste instantie contact op met de commissie waar jij of jouw kind(eren) zwem(men)t. Zij kunnen u dan misschien plaatsen op die momenten dat u toch in het bad bent. Indien je een Bestuursfunctie ambieert kunt je ook met vragen terecht bij de secretaris van de vereniging, Theo Heemstra, [email protected]

Heeft Aquarijn ook een Algemene Leden Vergadering en is die openbaar?

Aquarijn heeft per jaar twee Algemene Leden Vergaderingen. De eerste is in het voorjaar en dan worden eventuele bestuursmutaties besproken. Tevens is op deze avond ruimte voor de tekstuele jaarverslagen van de commissies en natuurlijk het financiële jaaroverzicht.

In het najaar blikken we vooruit. Dan staan de begroting voor het komende jaar en de contributie op het programma. Deze vergaderingen, de naam zegt het al, zijn voor de leden en hun ouders/verzorgers van zwemvereniging Aquarijn. Dat wil dus zeggen dat ze niet openbaar zijn voor niet-leden.

Waar kan ik met eventuele klachten terecht?

In eerste instantie ga je met jouw klacht naar de voorzitter van de commissie waar jij of jouw kind onder valt. Kom je er met haar/hem niet uit dan kun je je wenden tot het Dagelijks Bestuur. Jouw klacht dien je schriftelijk te melden bij de secretaris van de zwemvereniging, Theo Heemstra, [email protected]. De klacht zal in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden. Indien nodig wordt het Bestuur eerder bij elkaar geroepen. Het Bestuur zal je dan verder informeren hoe de klacht behandeld gaat worden.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

In eerste instantie meld je bij de afdeling waar je of jouw kind zwemt dat er gestopt gaat worden. Daarna kan je op de site het mutatieformulier downloaden en vult de gevraagde gegevens in. Vervolgens stuur je het mutatieformulier naar de ledenadministratie, dit in verband met de contributie. Als je een automatische incasso heeft afgegeven voor de contributiebetaling dien je ook een formulier in te vullen waarin je aangeeft de automatische incasso te willen stop zetten. Beëindiging van het lidmaatschap moet vóór 1 juli van het jaar worden gemeld en gaat in per 1 september van dat jaar. Ook kun je opzeggen vóór 15 december in dat geval stopt het lidmaatschap per 1 januari in het jaar daarop. De formulieren vindt je op de pagina Aanmelden of lidmaatschap stoppen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. In de praktijk:
A) Bij opzegging voor 1 juli van elk jaar eindigt de plicht tot contributiebetaling per 31 augustus (je betaalt dan 6/10de deel van de jaarcontributie).
B) Bij opzegging voor 15 december van elk jaar eindigt de plicht tot contributiebetaling per 31 december (je betaalt dan voor de 2e helft van het jaar 4/10e deel van de jaarcontributie).