1.De wedstrijd wordt gehouden in het 25 meterbad (6 banen) van Zwembad Merwestein. In- en uitzwemmen kan gedurende de gehele wedstrijd in het tweede 25 meterbad.

2. Deelname aan het Merwestein Zwemgala is mogelijk vanaf minioren 5. Voor de jongens minioren 5 en 6 en de meisjes minioren 5 en junioren 1 staan alle 50 en 100 meters op het programma en de 200 meter wisselslag; voor de oudere zwemmers alle 50, 100 en 200 meter programma’s, de 400 meter vrije slag en de 400 meter wisselslag. De 50- en 100 meter vrije slag heren en dames kennen voorrondes in de ochtend en worden afgesloten met een finale in de middagsessie. Voor de finale plaatsen zich de snelste 6 zwemmers.

3. Het startgeld bedraagt € 4,75 per individuele start en moet uiterlijk vóór vrijdag 14 oktober 2016 te zijn voldaan op op bankrekening NL56 ABNA 0400 442 809 tnv Aquarijn ovv Zwemgala + Verenigingsnaam. Teveel betaalde bedragen zullen worden teruggestort. Contante betalingen zijn NIET mogelijk.

4. Tijden zullen worden geregistreerd met behulp van elektronische tijdwaarneming.

5. De 1-starts-regel is van toepassing. Er zal gezwommen worden met een Duitse start.

6. Het inschrijfbestand (LENEX) kan vanaf donderdag 1 september (ovb) worden gedownload op de website van het Merwestein Zwemgala (Download bestanden) of worden opgevraagd bij het wedstrijdsecretariaat (secretariaatwedstrijdzwemmen@aquarijn.nl). Inschrijven voor deze wedstrijd kan tot uiterlijk zondag 25 september 2016, 20.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat. U dient het SPLASH/Lenex-gegevensbestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers als pdf-bestand in te sturen. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging.

7. Op 5 oktober 2016 worden de voorlopige deelnemerslijsten op de website van het Merwestein Zwemgala geplaatst. Afmeldingen kunnen worden doorgegeven tot woensdag 12 oktober, 20.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat. (e-mail: secretariaatwedstrijdzwemmen@aquarijn.nl). Voor afmeldingen na dit moment dient te allen tijde het inschrijfgeld te worden betaald.

8. Afmeldingen tijdens de wedstrijd worden uitsluitend geaccepteerd voor de gehele dag of het resterende deel van het dagprogramma.

9. Deelnemende verenigingen dienen gelijktijdig met de inschrijving per 5 deelnemende zwemmers per sessie 1 official ( max. 5) op te geven. Dit kan met behulp van het formulier ‘Opgave officials’ dat tegelijk met het inschrijfbestand op de website kan worden gedownload. Inschrijvingen zonder opgave van officials worden niet geaccepteerd.

9. Programmanummers 1, 2, 27 en 28 worden afgesloten met een finale. De snelste 6 zwemmers uit de voorrondes plaatsen zich voor de finale. Afmelding kan schriftelijk tot een half uur na het bekend maken van de uitslagen; Voor de finales zullen 2 reserves worden aangewezen.

10. De overige programma’s worden alleen in series gezwommen.

11. Bij de 400 meter vrije slag (programma 12 en 38) / 400 meter wisselslag (programma 17 en 43) worden niet meer dan 3 series gezwommen.

12. Er zijn prijzen voor de drie tijdsnelsten van de volgende leeftijdsgroepen:

Jongens/heren: min. 5/6, jun. 1/2, jun.3/4, jeu. 1/2, sen. 1 en ouder.
Meisjes/dames: min.5/jun.1, jun. 2/3, jeu. 1/2, sen. 1/2, senioren.
Er wordt een prijs uitgereikt aan de best presterende individuele zwemmer en zwemster per twee jaargangen; dit klassement wordt bepaald op basis van de Finapuntentelling.

De ploeg met het beste resultaat over de hele wedstrijd ontvangt een wisselbeker.

Voor de drie tijdsnelsten in de finales zijn aparte prijzen beschikbaar.

13. Om de wedstrijdduur acceptabel te houden, behoudt de organisatie zich het recht voor om zwemmers te weigeren. Hiervan ontvangt u een aantal dagen voor de wedstrijd bericht.

14. De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde zwemmers (bv. leden van de eigen vereniging) bij voorrang te plaatsen.

15. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren en/of de bepalingen van de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.

16. Het KNZB-reglement is van toepassing. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organisatie en/of de scheidsrechter.

17. De uitslag en het getekende voorblad worden digitaal verstuurd naar alle deelnemende verenigingen. Er worden geen uitslagen op papier verstrekt.