Documenten Bestuur

Een sportvereniging als Aquarijn heeft vele documenten. Voor een aantal documenten is het belangrijk dat iedereen die in kan zien. Om deze reden zijn een aantal documenten op de site geüpload. Voor (inhoudelijke) vragen over de documenten kan contact opgenomen worden met het Dagelijks Bestuur.

Het liefst via de mail: [email protected]