Op deze pagina staat de laatste informatie rondom ZV Aquarijn en het coronavirus. Laatste update: 22 maart 2020, 14:30

Beste Ouders/verzorgers en zwem(st)ers,

Over de maand maart zal de inning van de contributie normaal plaatsvinden. Vanaf 13 maart jl. hebben wij echter geen activiteiten meer kunnen uitvoeren wegens de corona crisis. Het Dagelijks Bestuur van Aquarijn heeft daarom besloten om de contributie inning over april 2020 niet uit te voeren. Wij kunnen niet in de toekomst kijken; afhankelijk van de ontwikkelingen kijkt ons bestuur verder naar de contributie-inning.

Voor mensen met een jaarfactuur: Als u al het volledige bedrag heeft betaald; dan graag een mail aan de ledenadministratie met een verzoek tot terugbetaling van 1/10e van het bedrag. Moet u nog een deel betalen; houdt dan rekening met een ‘korting’ van 1/10e.

Voor onze activiteiten volgen wij het advies van de KNZB, dit betekent dat Aquarijn tot tenminste 6 april 2020 al haar activiteiten heeft stopgezet. Over verdere maatregelen wordt op een later moment een besluit genomen.

Voor eventuele vragen kunt u met ondergetekende contact opnemen:
mail: [email protected] of mobielnummer 06-54970296.

 

Met vriendelijke groet,
namens bestuur Aquarijn,
Kees van Rooijen
penningmeester

Aan de (kader)leden en ouders/verzorgers van Aquarijn

 

Vandaag zijn vanuit de overheid diverse maatregelen bekend gemaakt om het coronavirus de kop in te drukken. Op basis van deze bekendmakingen heeft de zwembond KNZB besloten om alle wedstrijden, competities e.d. tot 1 april stop te zetten. Tevens adviseert de KNZB om alle andere verenigingsactiviteiten zoals leszwemmen, trainingen e.d. stop te zetten.

Daarnaast heeft Merwestein vanavond, 12 maart, besloten om het pand te sluiten tot en met 31 maart 2020.

Wij volgen het advies van de KNZB. Dat betekent dat Aquarijn vanaf heden tot 1 april 2020 al haar activiteiten stopzet.

Voor meer info:
Opleidingen:                          Leonie Heemstra;     [email protected]

Schoonspringen en

Synchroonzwemmen;            Kees van Rooijen;     [email protected]

Waterpolo:                            Rob Bloem;                [email protected]