Kort verslag van de Algemene Voorjaar Ledenvergadering

Woensdag 20 april was de Algemene Voorjaar Ledenvergadering van Aquarijn. Ook dit keer moet ik helaas melden dat de opkomst ver beneden de maat was. Deze avond waren er twaalf geïnteresseerden waarvan 7 bestuursleden. Daarnaast kon de presentatie van Ron van Rossum van Merwestein niet doorgaan wegens persoonlijke omstandigheden. Dit heeft er toe geleid dat…

Afzwemmen voor Zwemvaardigheid.

Op zaterdag 26 maart hebben in zwembad Merwestein leden van Opleidingen afgezwommen voor Zwemvaardigheid en de keuzeonderdelen. Het afzwemmen begon ’s ochtends voor de kandidaten bij het Springen van de plank. Na 15.00 uur was het de tijd voor de overige onderdelen van Zwemvaardigheid. Tussen het afzwemmen door was er tijd voor het afzwemmen en…

Afzwemmen voor het A, B en C diploma.

Zaterdag 26 maart 2016 hebben leden van de commissie Opleidingen afgezwommen voor het A, B en C diploma. Ook hebben enkele ouders mee gezwommen voor het certificaat ‘Samen op examen C’. De ouders moeten hetzelfde doen als hun kinderen die voor het C-diploma afzwemmen. De tribune in zwembad Merwestein zat goed vol met ouders, grootouders,…

Algemene Voorjaar Ledenvergadering

Woensdag 20 april houdt de zwemvereniging Aquarijn haar jaarlijkse Voorjaar Ledenvergadering. Belangrijke agendapunten zullen zijn: Samenstelling Dagelijks Bestuur; Secretaris Theo Heemstra is aftredend doch herkiesbaar Penningmeester Monique Guijt is aftredend en niet herkiesbaar Tekstuele Jaarverslagen 2015 Financieel Jaarverslag 2015 Tijdens deze vergadering zal een medewerker van Merwestein, Ron van Rossum, uitleg geven over energiebeheer en…

De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie 2015

Vrijdag 11 december was de trekking van de Grote Clubactie 2015. Klik hier voor de trekkingslijst! Ik wil bij deze nogmaals alle lotenverkopers bedanken voor hun inzet. Dit jaar zijn er bijna 1600 loten verkocht, ruim 600 loten méér dan in 2014. Dat betekent financieel gezien dat Aquarijn ruim € 1200,00 meer geld op de…

Verslag van het Sinterklaasfeest bij Aquarijn,

Zaterdag 21 november was het dan zover, Sinterklaas kwam met zijn Pieten naar Aquarijn. Het feest vond plaats in sporthal ‘de Pinguïn’. Vanaf 12.00 uur waren de vrijwilligers al bezig met het ophangen van de versierselen. De eerste kinderen stonden al ruim vóór 13.00 uur te wachten om naar binnen te mogen. Het eerste kwartier…

Kort verslag Najaar Leden Vergadering, 18 november 2015

Het vertrouwen in het Dagelijks Bestuur is blijkbaar groot binnen Aquarijn gezien het aantal aanwezigen tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 november. Met een ledenaantal van ruim 500 en geen enkele afmelding zou je meer gegadigden verwachten op zo’n avond. Maar goed, het werd een korte en bondige vergadering. Lees hier verder!

Herinnering; Algemene Leden Vergadering op 18 november 2015

Woensdag 18 november zal de Algemene Najaars Leden Vergadering zijn van de zwemvereniging Aquarijn. Belangrijke agendapunten zullen zijn: De Begroting 2016 Hoe zal de Begroting voor 2016 uitpakken met de wetenschap dat de subsidie met 15% wordt gekort. Vaststellen van de contributie over 2016 Wat zijn de gevolgen van de korting op de subsidie voor…

Resultaat Sponsoractie Nieuwegeinse markten

Zaterdag 7 november was het dan zover, de uitslag van de Sponsoractie van de Nieuwegeinse markten. wat we zelf al zo’n beetje hadden gezien op de laatste actiedag is uitgekomen. We hebben een mooie tweede plaats behaald met een sponsorbedrag van € 900,= Theo Heemstra, secretaris van Aquarijn, mocht de prijs in ontvangst nemen van…