Bestuur en Commissies

Het Dagelijks Bestuur van Aquarijn bestaat uit drie personen; een voorzitter, een penningmeester en de secretaris. In het Algemeen Bestuur hebben zitting, naast het Dagelijks Bestuur, vertegenwoordigers(sters) vanuit elke commissie en een afgevaardigde van de diverse werkgroepen.

Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur
Werkgroepen