Het Dagelijks Bestuur van Aquarijn bestaat uit drie personen; een voorzitter, een penningmeester en de secretaris. In het Algemeen Bestuur hebben zitting, naast het Dagelijks Bestuur, vertegenwoordigers(sters) vanuit elke commissie en een afgevaardigde van de diverse werkgroepen.

Hieronder vindt u een overzicht.

Dagelijks Bestuur
Functie Naam Telefoonnummer Mailadres
voorzitter Rens Wisselo
secretaris Theo Heemstra 030-6062030 secretariaat@aquarijn.nl 
penningmeester Kees van Rooijen 030-6080022 p.m.aquarijn@gmail.com
Algemeen Bestuur
Commissie Naam Telefoonnummer Mailadres
Opleidingen Leonie Heemstra 030-6062030 opleidingen@aquarijn.nl
Schoonspringen Monica Kreuger
Synchroonzwemmen Willem Schrauwen willemschrauwen@hotmail.com
Waterpolo Rob Bloem waterpolo@aquarijn.nl
Wedstrijdzwemmen Elbert Sterk
Werkgroepen
Ledenadministratie Lenie de Meijer alleen per mail ledenadministratie@aquarijn.nl 
Digital; website en Social Media Tom Balfoort 06-14211132 webmaster@aquarijn.nl
Vertrouwenspersonen
Moeder lid Wedstrijdzwemmen Herma Wieling (vrouw) 06-34912885 hermawieling@gmail.com
vacant  (man)

 

Vertrouwenspunt Sport
Heb je een vraag of een melding over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport? Zie je grensoverschrijdend gedrag van anderen of heb je een persoonlijk dilemma? In een vertrouwelijk gesprek helpen deskundige vertrouwenspersonen je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie buytermpaper.org. Zie ook een animatie die laat zien met wat voor soort zaken sporters en hun omgeving kunnen aankloppen: animatie

Bel 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), kijk op www.vertrouwenspuntsport.nl of mail naarvertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.