Contributie
De kosten voor de contributie kun je hier vinden.

Hoe u aan te melden bij Aquarijn.
Om je aan te melden als lid van Aquarijn dien je een aanmeldingsformulier te downloaden. Deze vul je in en stuur je op naar de
ledenadministratie Het adres vind je links onderaan het aanmeldingsformulier. Het inschrijfgeld, € 15,00, dien je over te maken naar het bankrekeningnummer dat je onder op het aanmeldingsformulier vindt.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Ben je al lid van Aquarijn maar wil je iets wijzigingen; opzeggen, beginnen/stoppen als dubbelzwemmer, van commissie wisselen e.d. dan dien je het mutatieformulier te downloaden. Na invulling stuur je dit formulier naar de ledenadministratie. Het adres vind je links onderaan het mutatieformulier.
Klik hier voor een mutatieformulier.

Aquarijn en de betaling van contributie.
Wist je dat je de betaling van de contributie van zwemvereniging Aquarijn via automatische afschrijving kunt laten regelen door het afgeven van een machtigingsformulier.
Voordeel voor jou is dat de contributie in 10 gelijke termijnen (januari t/m juni en september t/m december wordt afgeschreven van uw bankrekening.
Voordeel voor Aquarijn
is dat er heel wat minder administratieve handelingen hoeven plaats te vinden.

Mede in verband met het laatste argument verzoeken wij, het Bestuur, je de betaling van de contributie via automatische afschrijving te laten verlopen. U hoeft daarvoor alleen maar het machtigingsformulier te downloaden en in te vullen.
Eventueel kunt u ook een formulier downloaden om de automatische incasso te beëindigen.
Klik hier voor een machtigingsformulier.

Het adres van de ledenadministratie is:
Lenie de Meijer
Ledenadministratie
Preludelaantje 11
3438 TT Nieuwegein
Telefoonnummer: 030 – 6034290 ( na 20.00 uur)
Mailadres: [email protected]

Aanmelden waterpolo
Naast de reguliere aanmelding wordt er voor waterpolo ook gevraagd om een privacyverklaring in te vullen. Deze is hier te downloaden en kan worden opgestuurd naar [email protected]. Graag hierop aanvinken op welke media Aquarijn foto’s van u/jou mag gebruiken. Er zal altijd een foto nodig zijn voor een waterpolo legitimatie kaart.


Informatie opzeggen lidmaatschap

Stilzwijgende verlenging van abonnementen, lidmaatschappen en andere overeenkomsten met lange opzegtermijnen zijn veel mensen een doorn in het oog. Daarom is onlangs een wetsvoorstel ingediend, waardoor consumenten makkelijker en sneller hun abonnementen en lidmaatschappen kunnen opzeggen. In eerste instantie zou het voorstel ook gelden
voor sportverenigingen, maar dit is nu aangepast. Dit omdat verenigingen hun financiën een jaar vooruit plannen en het voorstel leidt tot een verhoging van de administratieve lasten.

Beëindigen van lidmaatschap aan einde verenigingsjaar
Het verenigingsjaar van Aquarijn loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Opzeggen van het lidmaatschap van Aquarijn dient voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Hiervoor is een mutatieformulier te downloaden van de site. Deze kan, onder vermelding van naam, afdeling en compleet adres (inclusief telefoonnummer en e-mail) via:
– e-mail: [email protected]
– post: Aquarijn, t.a.v. Ledenadministratie, Preludelaantje 11, 3438 TT Nieuwegein

Na ontvangst van de opzegging zal Aquarijn een bevestiging sturen indien aan alle financiële verplichtingen richting Aquarijn is voldaan. Indien er sprake is van openstaande financiële verplichtingen zal Aquarijn contact opnemen met het lid om afspraken te maken over betaling. Na afwikkeling zal Aquarijn een bevestiging sturen van opzegging lidmaatschap. Indien het opzeggen te laat wordt gedaan, dat wil zeggen na 1 juli van het lopende verenigingsjaar, is de volledige contributie voor het volgende verenigingsjaar alsnog verschuldigd. Zie voor meer informatie Beëindiging van lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar.

Beëindiging van lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar
Opzeggen van het lidmaatschap van Aquarijn dient voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie, middels een mutatieformulier. Indien het opzeggen te laat wordt gedaan, dat wil zeggen na 1 juli van het lopende verenigingsjaar, is de contributie voor het volgende of resterende deel van het verenigingsjaar alsnog verschuldigd. Hierbij wordt de laagste contributie van de betreffende afdeling genomen.

Bij de afdeling Opleidingen ABC gelden de volgende specifieke regels:
Op het afzwemformulier kan worden aangegeven dat het lid zijn / haar lidmaatschap wenst te beëindigen. De contributie eindigt dan aan het einde van de kalendermaand van het afzwemmoment. Is er niets aangegeven op het formulier; dan loopt de contributie minimaal door tot en met het einde van de kalendermaand na het eerst volgende afzwemmoment.
Bij een ‘zij-instromer’, dat wil zeggen een lid dat A of B bij een andere organisatie heeft behaald, geldt een minimale lidmaatschapsduur van 4 (vier) maanden. Hiermee zal bij het verwerken van de opzegging rekening worden gehouden.
Voor beëindiging lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar geldt dezelfde procedure als voor opzegging lidmaatschap aan einde verenigingsjaar.
Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:
[email protected]