Aanmelden

Leuk dat je wilt gaan zwemmen bij Aquarijn. Om je aan te melden als lid dien je het aanmeldformulier te downloaden. Deze vul je in en stuur je op naar de ledenadministratie. Het adres staat links onderaan het aanmeldformulier. Het inschrijfgeld bedraagt €15,- en dien je over te maken naar ons IBAN, deze staat rechts onderaan het aanmeldformulier.

Naast het aanmeldformulier verzoeken wij je ook om onze privacyverklaring in te vullen. Indien je je aanmeld voor waterpolo: er is altijd een foto nodig voor je (digitale) spelerspas.

Wijzigen of opzeggen

Ben je al lid bij ons en wil je iets wijzigen, opzeggen, beginnen/stoppen als dubbelzemmer of wisselen van afdeling e.d? Dan dien je het mutatieformulier te downloaden. Zodra je deze hebt ingevuld kan je hem opsturen naar de ledenadministratie (zie links onderaan het mutatieformulier). Over het beëindigen van je lidmaatschap kun je onderaan deze pagina meer informatie vinden.

Betalen van contributie

Bij ons dient er elke maand contributie betaald te worden. Alle exacte kosten per afdeling en groep zijn te vinden op onze contributiepagina. Het is mogelijk om de contributie te betalen via automatische incasso. Dit heeft onze voorkeur aangezien dit administratieve handelingen scheelt. Het voordeel voor jou is dat de contributie in 10 termijnen wordt afgeschreven van je bankrekening. De contributie wordt geïnd van januari tot en met juni en van september t/m december. In de maanden juli en augustus wordt er niet gezwommen bij Aquarijn en daarom wordt er dan ook geen contributie geïnd. De automatische incasso kan worden geregeld door het machtigingsformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie.

Beëindigen lidmaatschap

Het opzeggen van je Aquarijn lidmaatschap dient vóór 1 juli of vóór 1 januari gedaan te zijn. Als je na deze datum opzegt ben je verplicht het komende verenigingsjaar de volledige contributie te betalen. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Het lidmaatschap kan opgezegd worden door het mutatieformulier in te vullen. Dit formulier dien je op te sturen naar de ledenadministratie. Indien er nog contributie openstaat dient deze eerst betaald te worden voordat het lidmaatschap beëindigd kan worden, hier nemen wij contact over met je op. Als er geen financiële verplichtingen meer zijn zal Aquarijn een bevestiging sturen van het opzeggen van je lidmaatschap.

De bovenstaande regel bevat een uitzondering: dit is wanneer er afgezwommen is voor een Zwem-ABC diploma. Op het afzwemformulier kan aangegeven worden of je het lidmaatschap wil opzeggen. De contributie bijdrage stopt dan aan het einde van de kalendermaand van het afzwemmoment. Als er niks is aangeven loopt de contributie automatisch door tot het einde van het volgende afzwemmoment. Bij een zij-instromer die het zwem-A of zwem-B diploma bij een andere organisatie heeft gehaald is de minimale lidmaatschapsduur 4 maanden. Hier wordt bij het opzeggen automatisch rekening mee gehouden.

Stilzwijgende verlenging

Sportverenigingen mogen stilzwijgend het lidmaatschap verlengen. Hiervoor geldt een uitzondering in de wet. Dit is gedaan zodat verenigingen een stabieler financieel jaarplan kunnen maken. Aquarijn plant de financiering een jaar vooruit. Let er dus op dat jij zelf op tijd je lidmaatschap beëindigd.