Kort verslag van de Algemene Voorjaar Ledenvergadering

Woensdag 20 april was de Algemene Voorjaar Ledenvergadering van Aquarijn. Ook dit keer moet ik helaas melden dat de opkomst ver beneden de maat was. Deze avond waren er twaalf ge├»nteresseerden waarvan 7 bestuursleden. Daarnaast kon de presentatie van Ron van Rossum van Merwestein niet doorgaan wegens persoonlijke omstandigheden. Dit heeft er toe geleid dat…