Algemene Voorjaar Ledenvergadering

Woensdag 20 april houdt de zwemvereniging Aquarijn haar jaarlijkse Voorjaar Ledenvergadering. Belangrijke agendapunten zullen zijn: Samenstelling Dagelijks Bestuur; Secretaris Theo Heemstra is aftredend doch herkiesbaar Penningmeester Monique Guijt is aftredend en niet herkiesbaar Tekstuele Jaarverslagen 2015 Financieel Jaarverslag 2015 Tijdens deze vergadering zal een medewerker van Merwestein, Ron van Rossum, uitleg geven over energiebeheer en…