Algemene Voorjaar Ledenvergadering

Woensdag 20 april houdt de zwemvereniging Aquarijn haar jaarlijkse Voorjaar Ledenvergadering. Belangrijke agendapunten zullen zijn: Samenstelling Dagelijks Bestuur; Secretaris Theo Heemstra is aftredend doch herkiesbaar Penningmeester Monique Guijt is aftredend…